Is het nodig een beroep te doen op een boomsnoeier? En in welke situaties? Allereerst is het van belang te weten of het nuttig is om zijn bomen of beplantingen te snoeien.

In de open natuur is het antwoord “neen”, bomen hebben geen nood aan snoeiwerk. Anderzijds, in onze tuinen en in de stad, vraagt de omgeving wel om boomverzorging. De vraag rijst dan: wanneer zou een boomsnoeier best tussenkomen?

De diensten van een boomsnoeier lijken ons noodzakelijk in de volgende omstandigheden:

  • Als u een beperkte kennis van zaken hebt op het vlak van bomen en hagen: fout snoeien zal onvermijdelijk tot schade leiden en de gezondheid, de groei of zelfs het voortbestaan van uw gewassen in gevaar brengen. Het is derhalve van essentieel belang te weten wanneer, hoeveel, en hoe te snoeien.
  • Als uw bomen hoger dan 3 of 4 meter staan: in een boom werken doe je niet met een ladder, die voor uw veiligheid zowieso niet hoger dan 3 meter mag gaan. Een snoeier werkt nooit met een ladder, wel met klimmateriaal.

Tree Dimension klimmateriaal

  • Indien u niet beschikt over het juiste materiaal : klimtouwen en klimgerei, kettingzagen en/of passende zagen, bescherming, hakselaar. Zij vormen de basisinstrumenten van de boomverzorger.
  • Als de boom aangetast of onstabiel is, of als er gevaar bestaat: dit kan perfect niet gemakkelijk detecteerbaar zijn, maar zo’n boom beklimmen kan levensgevaarlijk zijn.
  • Wanneer uw boom of bomen te dicht staan bij een gebouw, een terreingrens of een obstakel. In zulke gevallen is het werk delikater. Als u de boom bv. moet wegdoen, moet hij stukje per stukje gedemonteerd worden en moet er met retentie worden gewerkt om te voorkomen dat een houtstuk ergens op valt.
  • Als u een gegarandeerd resultaat wenst, waardoor tegelijkertijd veiligheid, netheid en gezondheid van de boom, voorop staan.
  • Als u tevreden bent met onze dienstverlening bij een vroegere werf. We blijven aanbevolen voor al uw opmerkingen en suggesties om u een volgende keer nog meer tevreden te stellen.